Påvirker dataene som måles av smart Sensor, ytelsen til Husqvarna Automower Connect?