smart Gateway kan ikke kobles til Internett (den venstre LED-tilkoblingslampen tennes / blinker rødt eller gult).