Hvordan skal dryppvanningslinjen under bakken legges og brukes?