Hvordan kan trykk/strømning holdes så høyt som mulig for pumpene?