Koblingene på sprinklersystemet lekker. Hva kan årsaken være?