Når manuell vanning skrus på, går skjermen umiddelbart tilbake til visningsmodus. Hvorfor?