Når vanningscomputeren slås på, stopper vannstrømmen, og når den slås av, strømmer vannet. Hvorfor er dette tilfellet?