Når enheten er i Tilrettelagt planlegging, utfører smart Irrigation system vanning til tross for høye nivåer av jordfuktighet.