Påvirker dataene som måles av smart Sensor, ytelsen til smart Power-adapteren (lys, mørke, temperatur osv.)?