Hva skal jeg gjøre hvis fordelingsfrekvensen for slangesprinkler blir ujevn eller betydelig mindre?