Hvis pumpen ikke fungerer som den skal – hva kan problemet være?