Hvordan påvirker sugesiden pumpeytelsen til hagepumper, elektroniske trykkpumper eller trykktankenheter?