Vanningscomputeren/vanningstidsuret slipper ikke gjennom vann eller åpnes ikke. Hva skal jeg gjøre?