Hva er den maksimale lengden som dryppvanningslinjen over bakken kan legges ut i?