Hva er egenskapene til Micro-Drip-koblingsrør og -fordelingsrør?