Hva er bedre, en pumpe med høyere matehastighet eller med høyere trykk?