Hvilke betingelser må oppfylles for den utvidede pumpegarantien på 40 måneder?