Hvordan finner jeg et brudd i avgrensningssløyfen?